Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Senátor Železný už zcela bez glancu

Poslední zbytky jistého uznání teď senátor Železný zcela ztratil. Stalo se to poté, co spolu se třemi komunisty a jedním nezávislým vytvořil společný senátorský klub.Tvrdí při tom, že to nemá nic společného s poli tikou, politická rozhodnutí se v rámci klubu dít nebudou. Prozaicky je klub založen na možnosti získat auto, větší peníze, známky na poštu apod. Jeli to tak, není ani tohle nic, za co bychom mohli jemu a ostatním členům tohoto klubečku tleskat.

Charakteristika vyjádřená známým „jak hluboko jsem klesl“ je myslím velmi výstižná. To však nyní ponechme stranou. Podívejme se, jak je to s tou politikou. S tím přece máme všichni bohaté zkušenosti. Jednou vždy dojde na lámání chleba a člověk pak musí učinit zásadní rozhodnutí, s kým jde a čemu vlastně dává volný průchod už jen svoji spoluúčastí, ač jinak prohlašuje, že to nemá nic společného se společným rozhodováním: jsem s nimi jen v jednom holportu. Ovšemže mám na mysli komunisty a jakékoliv spojení s nimi tuto možnost potenciálně vytváří.
Za totality jsme nebyli komunisty, ale drželi jsme hubu a krok a mysleli si, že to stačí, že to je čestné a – konec konců, co víc jsme mohli dělat, když jsme chtěli, aby aspoň děcka mohla chodit na vysokou. Komunistům tohle úplně stačilo: buď hodný a nebudeš mít potíže. Stačilo jim to k udržení moci a páchání zvěrstev. Ostatně dodnes se komunisté od temné minulosti nedistancovali. Kdo se s nimi jakkoliv spojí, bere na sebe stejné břímě odpovědnosti za minulé činy a stejné znamení zločinnosti, kterou jsme dokázali odsoudit zákonem. Avšak bohužel jsme nositelům této zločinnosti dali neúnosnou šanci z přemíry pocitů být za každou cenu demokratičtí. Právě toto temné břímě na sebe nyní vzal Železný. Svým způsobem se dopustil naprosto neodpustitelného faux pas. Jeho kriminální činy, o nichž před vynesením rozsudku můžeme stále ještě pochybovat, jsou proti tomu banální a směšné. Tohle je zásadní politické rozhodnutí a to, co získal, je nepatrné proti tomu, co ztratil. Už ho nelze brát vážně. Jeho slovo nic neplatí. Vzpomeňme, co říkal ještě před rokem: s komunisty nikdy!
I vážený občan a senátor Zeleniec se ohrazuje, když říká: „Nechci jako nezávislý senátor být jakkoliv spojován s tímto klubem nezávislých“. To je víc než vážný odsudek od člověka neskonale důvěryhodnějšího, než je pan Železný a jeho neudržitelná tvrzení.
Člověk se opravdu jen s povzdechem ptá, čeho všeho se od našich politiků může doč kat. Nejsou to žádné veličiny a osobnosti. Nemám proto jiný výraz než ubožáci, žádné persony hodné uznání, o úctě ani nemluvě. I to vypovídá něco zřetelného o obrazu naší politické scenérie. Z této strany se můžeme dočkat úplně všeho!

Karel Oswald

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál