Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Mezinárodní organizace kritizují postavení Romů v ČR

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě uspořádala ve Vídni konferenci, která byla zaměřena na otázky diskriminace, rasismu a xenofobie. Konference se zúčastnilo na 400 delegátů z 55 zemí a nevládních organizací, mezi nimiž byli zástupci Evropského centra pro práva Romů (ERRC) a Mezinárodní helsinské federace (IHF).

Kritizovali postavení Romů v České a Slovenské republice především v souvislosti s rasovým násilím, jemuž tam musí Romové neustále čelit. Savelina Russinová z ERRC poukázala na to, že v ČR se důsledně neaplikuje trestní zákoník v případech rasově motivovaných trestných činů především pokud jsou obětmi rasového násilí Romové. Rolf Ekeus, vysoký komisař OBSE pro národnostní menšiny, vyzval státy, aby zabránily růstu nacionalismu a neomezovaly práva národnostních menšin. „Kromě toho by měly vytvořit prostor a právní rámec pro menšiny, aby mohly realizovat svá práva… Zabránění diskriminace se dá garantovat příslušnými zákony. Musejí ale předpokládat kontrolu dodržování nezávislou institu cí, například formou ombudsmana,“ řekl Ekeus.
Podle Ladislava Bílého, výkonného tajemníka Grémia romských regionálních představitelů, je kritika ČR oprávněná, což potvrzuje svými zkušenosti z každodenní praxe. „Stav v této oblasti se zlepšuje velice pomalu, mnoho Romů trpí diskriminací a stále se stává obětmi rasového násilí. Práce orgánů činných v trestním řízení je stále nedůsledná, a proto Romové nemají důvěru v policii a soudy. Velice vážná situace je na místní úrovni, kde představitelé úřadů postupují vůči Romům promyšleně a cíleně. Výsledkem je porušování lidských, občanských i národnostních práv Romů. Takže problémy s rasovou diskriminací přetrvávají a dosavadní opatření ze strany státu nejsou taková, jak by bylo třeba,“ řekl Bílý.
Zmínil se o Karlovarsku, kde v určitých lokalitách žijí velké počty Romů a tomu odpovídá hloubka a složitost existujících sporných otázek. Připustil, že přibývá odhalených trestných činů s rasovým motivem, ale pokud jde o jejich trestní postih, zůstává situace neuspokojivá. To se odráží podle něj v názorech veřejnosti k této trestné činnosti, kterou nepovažuje za příliš společensky nebezpečnou.
„Na druhé straně Romové to vnímají jako pokořující. Diskriminaci a rasové násilí považují za úkol, s nímž se většinová společnost nesnaží vyrovnat a stát neprojevuje dostatek vůle k odstraňování všech forem rasové diskriminace,“ dodal výkonný tajemník Grémia romských regionálních představitelů Ladislav Bílý.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál