Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Savi has Patradži

Imar hin pal e Patradži, pekľom bakrores, tadžom o dilos he paľis geľom la čhaha avri pro foros. La Patradžatar man nahas ňič. Rači mange leperdžom savi has Patradži paš o Roma varekana pre Slovaňiko, andre Podskalka Humenate.

Tosara mek aňi poradnes naphundravahas o jakha u imar phirnas o čhave le korbačenca. Namukhenas avri aňi jekh kher. Amen o čhaja chudahas mariben pro buľa, pro čanga has amen bare basaligi, he mek amen o čhave tradenas andre jarka, čhivnas amen andro paňi. Avahas khere cinde. E daj avlas andal e khangeri khere, andro vast has late o košikos le chabeneha, has te pošvecinel o chaben so has amen pre Patradži. Pomožinavas lake te tavel. Dešengro phirnas o lavutara te bašavel andre dojekh kher, he vinčinenas. O Roma lenge čhivnas te pijel, he denas len churde love. O barvale Roma len denas jandre he balevas. Pal o dilos amen o terne džahas kaštenge andro veš kaj rači te keras bari jag pro hedžos. Odarik dikhahas calo gav he e mulaňibar. E vatra labolas u o čhave o čhaja avnas ki e jag. Giľavahas, kelahas, vakerahas všeľijaka dumi, he pal o mule. Imar has bares šišitno, e jag labolas u amen o čhaja pes kikidahas daratar jekh aver ki a peste. Kajča o čhave nadenas smirom, he daravenas amen meksa buter. Amen o čhaja daratar denašahas vikaha khere avka sar te bi amen lenas palal o mule. Denašahas khere andro tato tel e duchna. Dikhavas perdal e oblaka sar e jag labolas dureder u o čhave amendar asanas. Dikhavas dži akor kim nazasovavas.

Adadžives mange phenav, sar bi avlas oda šukar te bi o čhave phirnas pal o khera kaj bešen o terne čhaja, te bi len kapkica marnas le korbačiha, te bi lenge vinčinenas, te bi čhivnas pre lende paňi. Avka sar oda has paš o Roma varekana. Markéta Šestáková, České Budějovice (Do romštiny přeložil Gejza Horváth)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál