Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Poslední bloky v Prostějově padly

Prostějov (red) – Poslední ze čtyř bloků někdejší romské kolonie U svaté Anny v Prostějově padlo 14. listopadu dopoledne k zemi. V průběhu uplynulých tří let z ní město vystěhovalo na tři stovky lidí, z nichž asi jedna třetina vůbec neměla právní nárok tam bydlet. Rodina Antona Hangurbadža, která zůstala v kolonii jako poslední, se rozdělila. Část se odstěhovala do dvou městských bytů v Prostějově, ostatní žijí u příbuzných a čekají, až jim město zajistí náhradní bydlení.

„Zastupitelstvo schválilo koupi domu v místní části Držovice a uzavření nájemní smlouvy s rodinou Antona Hangurbadža,“ uvedl místostarosta Alois Mačák.
„Anton Hangurbadžo nám podepsal dohodu o zániku nájemní smlouvy v bytě U svaté Anny, takže můžeme zahájit asanaci. V této chvíli připravujeme smlouvu o smlouvě budoucí,“ uvedla Marie Hájková z domovní správy.
Celou situaci monitoruje koordinátor pražské humanitární organizace Člověk v tísni a měl by být přítomen podpisu smlouvy. „Nájemní smlouva bude uzavřena na jeden rok s tím, že poté má rodina nárok na prodloužení, pokud nebude městu dlužit za služby spojené s bydlením,“ dodala Hájková. Anton Hangurbadžo odmítá jakékoliv vyjádření zástupcům tisku. „Způsob medializace v některých denících se ho osobně dotkl. Navíc tato rodina nepatří k problémovým. I to bylo jedním z důvodů, proč rada rozhodla, že pro ni koupí dům v Držovicích. Svou přirozenou autoritou mezi romskou komunitou by Anton Hangurbadžo mohl pomoci zklidnit situaci v této části,“ poznamenala Marie Hájková.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál